A Digitális Témahétről

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2015/2016-os tanévben, a program első évében óriási volt a siker: közel 2 000 digitális pedagógiai projekt valósult meg 5 000 tanár közreműködésével és 75 000 diák részvételével.

A 2016/2017-es tanévben tovább bővült a csatlakozók száma: több mint 3 000 digitális oktatási projekt valósult meg 7 000 tanár közreműködésével és 130 000 diák részvételével.

A 2017/2018-as tanévben közel 3 000 oktatási projekt valósult meg több, mint 7 000 tanár és 120 000 diák közreműködésével.

A 2018/2019-es tanévben már több mint 3 ezer projekt valósult meg, közel 8 ezer pedagógus és 135 ezer diák részvételével.

A 2020/21-es tanévben ismét lesz Digitális Témahét 2021. március 22. és 26. között, és reméljük, hogy a résztvevők száma nőni fog.

Az idei tanévben kiemelt szempontjaink:

  • a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése;

  • a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése;

  • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása;

  • a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése;

  • a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása;

  • a digitális biztonság a mindennapi pénzügyeinkben;

  • az intézményen belül történő pedagógus közötti együttműködés élénkítése, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztése olyan kollégákra, akik még nem ismerik;

  • ebben a tanévben is a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenése. (...)

A projektek tervezésénél kérjük, hogy ezeket a szempontokat vegyék figyelembe!

A tanárok felkészülését a Tudásbázisban elérhető kész mintaprojekt-csomagok és számtalan pedagógiai segédlet segíti.

Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek részt, melyek elérhetőségét szintén a honlapon lehet majd megtalálni. A programtérképen minden regisztrált intézmény és partnerprogram megjelenik.

Az iskolák 2020. november 16-tól regisztrálhatnak, a partnerek jelentkezését pedig folyamatosan várjuk.